Get the Shirt
No. 6422

Oleg Hluhyi

Ternopil, Ternopilska obl, c. Velyki Gai, Ukraine

I love the bike)